REKLAMATIONSRET FOR KØB HOS HOT

 

1) Angivelser, tegninger, afbildninger, tekniske data, beskrivelser af vægt, mål og ydelser, der er angivet i brochurer, kataloger, annoncer eller prislister, er af ren informativ karakter. HOUSE OF T-SHIRTS hæfter ikke for rigtigheden af disse oplysninger. Med henblik på leveringens art og omfang, det er alene oplysningerne i ordrebekræftelsen der er afgørende.

2) Såfremt der foreligger en garantipligtig mangel, er kunden inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser, berettiget til at forlange kompensation, at hæve aftalen eller at reducere købsprisen.

3) I tilfælde af returneringer på grund af mangler, betaler HOUSE OF T-SHIRTS også fragtomkostningerne.

4) Datakommunikationen via Internettet, kan iht. til det aktuelle tekniske niveau, ikke garanteres at være fejlfri og/eller til rådighed til enhver tid. HOUSE OF T-SHIRTS hæfter derfor ikke for, at online-tilbuddet altid og uafbrudt er til rådighed.

5) Forældelsesfristen for garanti fordringer for den leverede vare, er to år fra modtagelsen af varen. Hvis kunden er erhvervsdrivende, er forældelsesfristen et år.

<[{"widget":{"id":"cart","code":"shopping_cart","settings":{"empty_message":"Your cart is empty","empty_quote_message":"Your quote is empty","show_thumbnail":true,"thumbnail_size":100,"show_name":true,"show_price":true,"show_price_with_name":true,"show_checkout_link":true,"show_item_link":true,"show_summary":0}}}]>
Search

Select Currency

{CC} - {CN}